Aktuellt

Picturas stadgeenliga HÖSTMÖTE hålls I Pargas stadshus, matsalen, 3 vån, Strandvägen 28, Pargas, lördagen 20.10.2018 kl. 14.00. Vi får höra ett föredrag av konstnär Pive Toivonen. Hon berättar och visar bilder från en seglingsresa på Atlanten, där hon målade ett stort antal akvareller. Allmänheten är välkommen, så tag med vänner och bekanta. Föreningen bjuder på kaffe. Anmäl dig gärna till Birgitta Granvik 040-5685013 el birgitta.granvik@gmail.com, så att vi vet med kaffet. Efter föredraget håller vi höstmöte.  

Styrelsen 2018  

Ordförande Anne-Leena Gröning 050 520 8043 algroning@hotmail.com  
Viceordförande  Lena Nordström  044 218 0257  lnnrdstrm@gmail.com

Sekreterare Birgitta Granvik 040 568 5013    birgitta.granvik@gmail.com
Kassör Kristina Toivonen 040 843 6290  krtoivon@gmail.com

Medlem Vesa Knuutila 040 5155195  vesa.knuutila@dnainternet.net

Suppleant Eila Lumme 040 521 0883  eilalummekiuru@gmail.com 
Suppleant Anne Lassfolk 040 719 7017 anne.lassfolk@gmail.com

Suppleant Anne Karlsson  050 5009859  annekarlsson48@icloud.com  

KOM IHÅG

- att meddela oss om adressförändringar och annat viktigt! 

- att följa föreningsspalten i Pargas Kungörelser

- att läsa din e-post och/eller sms och följa Picturas sidor på Facebook och på nätet: www.picturakonstklubb.fi eller www.picturataidekerho.fi  

 Vi ses i konstens tecken!