Aktuellt

Gemensamt besök på Åbo Konstmuseum och Rut Bryk utställningen lö 24 mars. Start kl. 12.00 från Pargas busstation med samåkning i egna bilar. Föli-buss går också kl. 12 till Åbo torg. Samling kl. 13.00 i konstmuseets vestibyl. Guidad tur börjar kl. 13.15. Räcker 45 min. Kl. 14.30 Vårmöte med kaffe och pajbit i Skärgårdsbaren, Auragatan 14. Inga personval. Föreningen står för biljetter och kaffe. Anmälan till Anne-Leena Gröning per e-post  algroning@hotmail.com eller som SMS 050-5208043 eller per tel. kvällar. 

Vårutfärd till Pilvilinna, http://www.nokkala.net/, en hel dag i Nystad lördagen 19.5 med start kl 8.00 från Pargas busstation. Pictura betalar buss och inträde. Anmälningar till ordförande algroning@hotmail.com eller som SMS 050-5208043 eller per tel. kvällar.

Styrelsen 2018  

Ordförande Anne-Leena Gröning 050 520 8043 algroning@hotmail.com  
Viceordförande  Lena Nordström  044 218 0257  lena.nordstrom@edu.pargas.fi
Sekreterare Birgitta Granvik 040 568 5013    birgitta.granvik@gmail.com
Kassör Kristina Toivonen 040 843 6290 mailto:krtoivon@gmail.com

Medlem Vesa Knuutila 040 5155195  mailto:vesa.knuutila@dnainternet.net

Suppleant Eila Lumme 040 521 0883 mailto:eilalummekiuru@gmail.com 
Suppleant Anne Lassfolk 040 719 7017 anne.lassfolk@pargas.fi

Suppleant Anne Karlsson  050 5009859  annekarlsson48@icloud.com  

KOM IHÅG

- att meddela oss om adressförändringar och annat viktigt! 

- att följa föreningsspalten i Pargas Kungörelser

- att läsa din e-post och/eller sms och följa Picturas sidor på Facebook och på nätet: www.picturakonstklubb.fi eller www.picturataidekerho.fi  

 Vi ses i konstens tecken!