Aktuellt

Styrelsen 2020  

Ordförande Anne-Leena Gröning 050 520 8043 algroning@hotmail.com  
Viceordförande Vesa Knuutila 040-5155195 vesa.knuutila@dnainternet.net

Sekreterare Birgitta Granvik 040 568 5013    birgitta.granvik@gmail.com
Kassör Kristina Toivonen 040 843 6290  krtoivon@gmail.com

Medlem  Juhani Lindberg  040-5547560  juhanil@luukku.com

Suppleant Eila Lumme 040 521 0883  eilalummekiuru@gmail.com 
Suppleant  Ulla Lehtinen 050-5662929  mailto:sysilahdenpuutarha@gmail.comSuppleant

Suppleant Anne Karlsson  050 5009859  annekarlsson48@icloud.com  

KOM IHÅG

- att meddela oss om adressförändringar och annat viktigt! 

- att följa föreningsspalten i Pargas Kungörelser

- att läsa din e-post och/eller sms och följa Picturas sidor på Facebook och på nätet: www.picturakonstklubb.fi eller www.picturataidekerho.fi  

 Vi ses i konstens tecken!