Styrelse

Styrelse för år 2017

Ordf. Lena Nordström 044 218 0257  lena.nordstrom@edu.pargas.fi

Margot Åberg 040 518 8323  margot.aberg@gmail.com 

Sekr. Birgitta Granvik  040 568 5013   birgitta.granvik@gmail.com

Kassör  Kristina Toivonen  040 843 6290  krtoivon@gmail.com

Medlem Anne-Lassfolk 040 7197017

Medlem  Anne-Leena Gröning   

Suppleant  Eila Lumme  040 521 0883  eila.lummekiuru@gmail.com 

Suppleant  Margot Åberg 040 518 8323  margot.aberg@gmail.com