Styrelse

Styrelse för år 2020

Ordförande Anne-Leena Gröning  050 520 8043 algroning@hotmail.com 

Vicerdf. Vesa Knuutila  040 5155195  vesa.knuutila@dnainternet.net

Sekr. Birgitta Granvik  040 568 5013   birgitta.granvik@gmail.com

Kassör  Kristina Toivonen  040 843 6290  krtoivon@gmail.com

Medlem  Juhani Lindberg 040-5547560  juhanil@luukku.com

Suppleant  Ulla Lehtinen  050-5662929  sysilahdenpuutarha@gmail.com

Suppleant  Eila Lumme  040 521 0883  eila.lummekiuru@gmail.com 

Suppleant  Anne Karlsson  050 5009859  annekarlsson48@icloud.com