Konstskolan Pictura

 

ANMÄLNING TILL LÄSÅRET 2018-2019 

Anmälningar till läsåret 2018-2019 bör göras inom maj 2018. Platserna fylls enligt anmälningsordning. Man kan efterfråga lediga platser även under hösten 2018. 

Grupper: 

 1.Grupp Picasso (f.2008-2009) Måndag kl 16.30-18.00

 

2. Grupp  Warholl (f. 2000-2005) Måndag kl 18.15-19.45

                                                                      

3. Grupp Monet (f .2006-2008) Tisdag kl 16.30-18

 

4. Grupp Jylhä (f.2006-2007) Tisdag kl 18.15-19.45

 

5. Grupp Dali (f. 2009-2011) Onsdag klo 16.30-18

 

 6. Grupp, Aalto (f. 2007-2009) Torsdag kl 15-16.30

 

7. Grupp Små Konstforskare (f. 2012-2013) Torsdag kl 16.45-17.30


Terminsavgiften är  90€ + materialavgift 20€, grupp Degas 60€+materialavgift 20€.

Anmälningar 040 554 9046 eller  stella.tiisala@gmail.com 

 

Över 30 år gamla Barnkonstskolan PICTURA upprätthålls och administreras av Pictura konstklubb och erhåller understöd av Pargas stad samt av olika konstsamfund och fonder. Konstskolan ligger i Pargas Gamla Kommunalstugans övre våningen, Fredrikaplan 1.


Barnkonstskolans terminer börjar i augusti/september och slutar i april. De äldre grupperna undervisas
1.5 timme per vecka, de yngsta 45 min. Alla grupper är tvåspråkiga.

Syftet med barnkonstskolan är att ge undervisning åt barn i åldern 5 - 16 år. För ändamålet
finns en timlärare. I undervisningen ingår att bekanta sig med olika material och
konststilar, samt väcka, bibehålla och utveckla kreativiteten och konstintresset hos barnen.

I konstskolan följer vi den undervisningsplan som undervisningsministeriet har fastslagit för grundundervisning i konst.

Skolan ger en inblick i bl.a. grafik och kollagemetoder, arbeete med pappersmassa, glasmålning, lera, akvarellmålning, tygtryck samt oljemålning. Vid sidan om lär man sig också vissa grunder i konsthistoria. 

Vi avbildar olika element och fördjupar oss i dem. De kan vara från naturen, djur, människor, rum, seriefigurer och stilleben. Man kan arbeta naturaliskt och abstrakt.

Vårutställning på Gamla Kommunalstugan utgör det gångna årets höjdpunkt, där man kan beundra barnens och ungdomarnas arbeten. 

Som lärare och verksamhetsledare för konstskolan fungerar Stella Tiisala tel.040 554 9046