KONSTSKOLAN PICTURA

KONSTKOLAN PICTURA

Vår ny adress: FREDRIKAPLAN 4, Välkommen!

  
 Välkommen hösttermin 2020 och alla nya och gamla grupper!

Vi har haft redan anmälningstid i maj men man kan efterfråga  lediga platser även under hösten 2020. Välkommen med! 

Anmälningar 040 554 9046 eller  stella.tiisala@gmail.com  

Terminsavgift:

140€/termin, dessutom grupp Små Konstforskare 80€/termin. I avgiften ingår allt material.

 

 GRUPPER:

 

 MÅNDAG

Gruppnamn DALI  (f/s 2009-2010) 

Måndag kl 15.15-16.45 (BILDKONST/KUVATAIDE) 

 

Gruppnamn WARHOL  (f/s 2002-2006)

Måndag kl 17.30-19.00 (BILDKONST/KUVATAIDE)

 

TISDAG

Gruppnamn  PICASSO (f/s 2007-2008)

Tisdag kl 14.30-16 (BILDKONST/KUVATAIDE)

 

Gruppnamn GALLEN-KALLELA (f/s 2011-2012)  

Tisdag kl 16.30-18 (BILDKONST/KUVATAIDE) 

 

ONSDAG

Gruppnamn SIMONSSON (f/s 2011-2012)

Onsdag kl 14.15-15.45  (BILDKONST/KUVATAIDE) 

 

Gruppnamn SCHJERFBECK (f/s 2010)

Onsdag klo 16.15-17.45 Keskiviikko (BILDKONST/KUVATAIDE)

 

TORSDAG

Gruppnamn AALTO (f/s 2012-2013)

Torsdag kl 14.15-15.45  (BILDKONST/KUVATAIDE)

 

Gruppnamn / Ryhmänimi Små Konstforskare - Pienet taidetutkijat (f/s 2013-2015) OBS! Kursen börjar först 10.9.2020 

Torsdag kl 17-17.45 Torstai  svenska / finska

 

 TORSDAG

Gruppnamn LUMIÉRE (f/s 2007-2008)

Torsdag kl 18.15-19.45  (BILDKONST/KUVATAIDE)

 

 Andra kurser: 

PERJANTAI

DÅ KULTUR MÖTER TEKNIK språk: svenska

Pågår: 11.9.- 4.12.20 kl 14.30-16

Kursavgift (gäller bara den här kursen) 60€ 

I kursen kombineras ordkonst, bildkonst och digiteknik. 

Anmälningslink:

  https://bit.ly/fredagsklubb 

Läraren Stella Tiisala (bildkonst)

Paola Fraboni (ordkonst)

Linda Mannila (digiteknik) 

 

40-årig Konstskolan PICTURA upprätthålls och administreras av Pictura konstklubb och erhåller understöd av Pargas stad samt av olika konstsamfund och fonder. Konstskolan ligger nära centrums skolor, på Fredrikaplan 4, Pargas.

Syftet med barnkonstskolan är att ge undervisning åt barn i åldern 5 - 18 år. I undervisningen ingår att bekanta sig med olika material och konststilar, samt väcka, bibehålla och utveckla kreativiteten och konstintresset hos barnen. Barnkonstskolans termin börjar i hösten och slutar i våren. De äldre grupperna undervisas 1,5 timme per vecka, de yngsta Konstforskare 45 min. 

I konstskolan följer vi den undervisningsplan som undervisningsministeriet har fastslagit för grundundervisning i konst.

Vi gör samarbete med skolor och andra instituter i Pargas. Vi hör till Pargas Kulturskolorna www.kulturskolor.fi 

Som lärare för Konstskolan Pictura fungerar FM, konstnär Maarit Puhakka, mediepedag Rasmus Sumelius (filmklanen.fi) och formgivare Stella Tiisala som är även konstkolans verksamhetsledare.

 

KONTAKT INFORMATION:

Stella Tiisala, verksamhetsledare, konstlärare 040 554 9046 stella.tiisala@gmail.com

adress: Konstskolan Pictura, Fredrikaplan 4, 21600 Pargas