Bli medlem

VÄLKOMMEN MED I PICTURA! Vi tar ständigt emot nya medlemmar, så tveka inte!

Om Du vill bli medlem,  kontakta en styrelsemedlem för mera information. Kontaktuppgifterna hittas på denna hemsida under fliken "Styrelse".

Som medlem får Du kontinuerlig information via e-post eller SMS och brev om föreningens verksamhet. Du får också rätt att fritt delta i utställningar, som föreningen ordnar. Ibland ordnas resor, som sponsoreras helt eller delvis för medlemmarna.

Medlemsavgiften är 20 € per år.