Aktuellt

Styrelsen 2018  

Ordförande Anne-Leena Gröning 050 520 8043 algroning@hotmail.com  
Viceordförande  Lena Nordström  044 218 0257  lnnrdstrm@gmail.com

Sekreterare Birgitta Granvik 040 568 5013    birgitta.granvik@gmail.com
Kassör Kristina Toivonen 040 843 6290  krtoivon@gmail.com

Medlem Vesa Knuutila 040 5155195  vesa.knuutila@dnainternet.net

Suppleant Eila Lumme 040 521 0883  eilalummekiuru@gmail.com 
Suppleant Anne Lassfolk 040 719 7017 anne.lassfolk@gmail.com

Suppleant Anne Karlsson  050 5009859  annekarlsson48@icloud.com  

KOM IHÅG

- att meddela oss om adressförändringar och annat viktigt! 

- att följa föreningsspalten i Pargas Kungörelser

- att läsa din e-post och/eller sms och följa Picturas sidor på Facebook och på nätet: www.picturakonstklubb.fi eller www.picturataidekerho.fi  

 Vi ses i konstens tecken!