Styrelse

Styrelse för år 2018

Ordförande Anne-Leena Gröning  050 520 8043 algroning@hotmail.com 

Vicerdf. Lena Nordström 044 218 0257  lena.nordstrom@edu.pargas.fi

Sekr. Birgitta Granvik  040 568 5013   birgitta.granvik@gmail.com

Kassör  Kristina Toivonen  040 843 6290  krtoivon@gmail.com

Medlem  Vesa Knuutila  040 5155195  vesa.knuutila@dnainternet.net 

Suppleant Anne-Lassfolk 040 7197017  anne.lassfolk@gmail.com

Suppleant  Eila Lumme  040 521 0883  eila.lummekiuru@gmail.com 

Suppleant  Anne Karlsson  050 5009859  annekarlsson48@icloud.com